Bemiddeling

Als bemiddelaar maak je onderhandeling vruchtbaar en succesvol. Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakt.

Het aantal inschrijvingen is beperkt voor deze unieke interdisciplinaire opleiding.

De opleiding bundelt de academische expertise van de rechtsfaculteiten UGent en UAntwerpen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.  

Inschrijven kan via de Gandaius Academy van de faculteit Recht en Criminologie.

De bemiddelaar ondersteunt betrokkenen in hun onderhandeling en communicatie om mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Inschrijven voor aparte modules is mogelijk. De basismodule (of een gelijkwaardige opleiding) is vereist om een specialisatiemodule te kunnen volgen.

Basismodule bemiddeling (80 uur): van 16/9/2022 tot 3/2/2023

Specialisatiemodule bemiddeling in familiezaken (54 uur): van 3/3/2023 tot 16/6/2023

Specialisatiemodule bemiddeling in ondernemingszaken (40 uur): van 7/3/2023 tot 16/5/2023

Specialisatiemodule bemiddeling in burgerlijke zaken (40 uur): van 7/3/2023 tot 11/5/2023

Meer info over de opleiding kan u ook hier terugvinden.

Inschrijven kan via de Gandaius Academy van de faculteit Recht en Criminologie.