Postgraduaat - Politisering in het sociaal werk

Waarom deze opleiding?

Ben je juist afgestudeerd als sociaal werker? Of ben je net een ervaren praktijk­werker?  Of je bent bestuurder, leiding­gevende, opleider of onder­zoeker in het sociaal werk?   

Dan is het postgraduaat politisering in het sociaal werk beslist iets voor jou! Het postgraduaat is een initiatief van de Associatie Universiteit Gent, ingericht door de vier partnerinstellingen (Arteveldehogeschool, HOGENT, Howest en UGent).

 

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de opvolging van de Sociaalwerkconferentie van 2018 en het Actieplan Sterk Sociaal Werk willen we met dit postgraduaat van 20 studiepunten een stevige bijdrage leveren aan de reflectie over en de praktijkontwikkeling van politisering in het sociaal werk.

De inhoudelijke speerpunten zijn:

  • Politisering als kernopdracht van het sociaal werk binnen een ‘postpolitieke’ samenleving.

  • Kern van het concept en variatie in benaderingen: dialoog, strijd, subpolitiek en bewustwording.

  • Perspectieven op emancipatie van deelnemers.

  • Methodische inzichten en vaardigheden in politiserend werken.

Om een vruchtbare uitwisseling tussen theoretische perspectieven en praktijkverkenning te bevorderen, is het aantal deelnemers beperkt.

Sterk sociaal werk

De Sociaalwerkconferentie 2018 en het daaruit voortvloeiende Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk schoof politisering uitdrukkelijk naar voren als kernopdracht, gezien de vaststelling dat deze (ook internationaal) onder druk staat en sociaal werk dreigt verengd te worden tot een ‘technisch’ antwoord op individuele problemen. Als tegenbeweging worden praktijken en opleidingen sociaal werk dus aangezet om deze politiserende opdracht terug te versterken. De huidige crisis maakt deze opdracht nog urgenter.

Hoewel er een duidelijk draagvlak is om deze opdracht op te nemen, stellen we internationaal en in Vlaanderen vast dat er in de praktijk duidelijk nood is aan kennis over de wijze waarop dit kan worden onderbouwd en gerealiseerd. Deze opleiding wil daartoe bijdragen

Inschrijven of meer info via de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent) en via Arteveldehogeschool

Mailen of info vragen kan via Rudi.Roose@UGent.be of info.politiseringsociaalwerk@arteveldehs.be