Micro-credential cultuur, media en educatie

Wil je graag weten hoe je cultuur kan implementeren in het onderwijs en hoe je aan cultuureducatie kan doen binnen en buiten de schoolmuren? Dan is deze micro-credential Cultuur, Media en Educatie iets voor jou! 

Het staat buiten kijf dat kunst en cultuur een belangrijk leergebied vormen binnen het onderwijs. Cultuur implementeren in het onderwijs kan door meer aandacht te hebben voor cultuur binnen de schoolmuren, maar vooral ook door de samenwerking tussen scholen en culturele instituties. 

In het theoretisch luik van deze micro-credential komende de volgende thema’s aan bod: 

 • Verschillende theoretische kaders om cultuur te benaderen in onderwijs   
 • Functies van kunst & cultuur met focus op educatieve perspectieven 
 • Huidige debatten over en methodes voor cultuureducatie 
 • Confrontatie van hoge en lage cultuur en media-perspectieven 
 • Verschillende cultuurvormen (vb. literatuur, film, tv, graphic novel, toneel, plastische kunsten, fotografie, games) en hoe deze ingezet kunnen worden in educatieve settings   
 • Culturele instituties (vb. theater, museum, opera, bibliotheek, cultuurhuizen) en hun relatie tot formele onderwijs   

In het praktisch luik van deze micro-credential wordt er onder andere gereflecteerd over: 

 • De verandering van culturele geletterdheid onder invloed van nieuwe media 
 • De implementatie van cultuurvormen in onderwijs 
 • De functies van cultuur 
 • Jeugdcultuur 
 • De educatieve werking van culturele instituties 

Bekijk de studiefiche

NA DE OPLEIDING KAN JE 

 • Verschillende functies van cultuur, cultuuronderwijs en -beleid herkennen en kritisch benaderen 
 • Nieuwe trends in mediagebruik en cultuurparticipatie herkennen en integreren in lespraktijk en pedagogie 
 • Cultuur integreren en analyseren in relatie tot je onderwijsvak en eigen praktijk als leerkracht.   
 • Diverse thema's zoals jongerencultuur & life styles, kunst & wetenschap en interculturalisme relateren aan cultuur en media   
 • Verschillende aanpakken en initiatieven van cultuureducatie en -bemiddeling herkennen, kritisch analyseren en creatief benutten.  
 • Participeren in culturele evenementen en deelnemen aan groeps- en online discussies hierrond 
 • Een eigen visie op cultuureducatie en -participatie formuleren   
 • Een multiperspectivistische attitude ontwikkelen over cultuur- en mediabegrip in relatie tot jongerencultuur, vakinhouden en pedagogie.  

PRAKTISCH 

De lessen voor de micro-credential Cultuur, Media en Educatie worden georganiseerd samen met de reguliere studenten van de Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen. Deze lessen betreffen in teractieve hoor- en werkcolleges en vinden in het tweede semester (februari tot mei) op dinsdagavond tussen 17h30 en 20h plaats. Deze opleiding kan dus gecombineerd worden met een job en gevolgd worden in het kader van bijscholing en verdere professionalisering. 

VOOR WIE 

ONDERWIJSTAAL 

 • Nederlands 

EVALUATIE 

 • Er is een niet-periodegebonden evaluatie die gebeurt op basis van participatie aan de lessen en een werkstuk (permanente evaluatie). Aanwezigheid in de lessen is dan ook verplicht. 
 • Er is geen periodegebonden evaluatie, dit betekent dat er geen schriftelijke examen is tijdens de examenperiode. 

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential cultuur, media en educatie

Beschrijving

Voor deze micro-credential moet je je inschrijven aan de Universiteit Gent. Klik hiervoor op deze link.