Micro-credential management van de social profit sector

D_A_22_23_MC_MSP
Nederlands

Veel afgestudeerden binnen het sociaalpedagogische werkveld gaan aan de slag als leidinggevende, coördinator of manager in de social profit. Een sector die nooit stil staat en vaak met veranderingen en uitdagingen geconfronteerd wordt, wat kadert binnen het levenslang leren. Met deze MC wensen we dan ook in te spelen op de (analyse van) verschillende ontwikkelingen inzake management in de social profit sector en via het zelfstandig toepassen van een analyse van het management van een social profit organisatie. Door de combinatie van academische inzichten met praktijkgericht werken stelt het de studenten in staat om complexe pedagogische vraagstukken en vraagstukken uit het sociaal werk te analyseren en te duiden.  

In de micro-credential Management van de social profit sector komt volgende inhoud aan bod: 

 • Verschillen tussen management in de social profit en de profit sector 
 • Basisdimensies van organisatie-effectiviteit vanuit het concurrerend waardenmodel van Quinn;  
 • Belang van de missie en strategie van organisaties om in te spelen op internationale ontwikkelingen inzake globalisering, vermarkting en efficiëntiedenken 
 • De historiek, de mogelijkheden en valkuilen van kwaliteitszorg, zelfevaluatie, performantie-indicatoren en cliëntgerichtheid;  
 • Veranderingsmanagement waarbij wordt ingegaan op aandachtspunten bij veranderingsprocessen, dimensies en strategieën van veranderingsmanagement. 

Bekijk hier de studiefiche

NA DE OPLEIDING KAN JE 

 • Empirisch-analytische, interpretatieve en actiegerichte onderzoeksmethodes adequaat toepassen. 
 • Op een methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig een onderzoek opzetten met betrekking tot een specifieke probleemstelling.  
 • Belangrijke concepten in algemeen management, new public management en social profit management kunnen duiden, zoals effectiviteit, efficiëntie, innovatie, kwaliteitsmanagement, indicatoren, cliënttevredenheid, teamwerk, participatie en zelfevaluatie 
 • Kritische analyse van monopolievorming, bureaucratisering en marktprocessen in de social profit sector en van het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om management in de social profit sector te toetsen en te evalueren 
 • In team samenwerken in complexe multidisciplinaire (academische) contexten 

PRAKTISCH 

Voor dit type Micro Credential worden de lessen georganiseerd samen met de reguliere studenten binnen de masteropleidingen pedagogische wetenschappen en sociaal werk. De lessen vinden meestal plaats op maandagnamiddag (13h – 16h) of vrijdagvoormiddag (9h – 12h). 

VOOR WIE 

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma 
 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in management in de social profit sector en die voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden inzake diploma 
 • Mensen werkzaam in de publieke en social profit sector die zich verder willen verdiepen in managementvaardigheden 
 • Kennis van het Nederlands 

ONDERWIJSTAAL 

 • Nederlands 

EVALUATIE 

 • Niet-periodegebonden evaluatie (50%): de student maakt een werkstuk waarin een analyse wordt gemaakt van een management van een veranderingsproces in een social profit instelling. Er is  
 • Periodegebonden evaluatie (50%): de student legt een mondeling examen af 
 • De eindscore op 20 wordt als volgt samengesteld 
  • Een combinatie van periodegebonden evaluatie (50%) en niet-periodegebonden evaluatie (50%). Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet meerslagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer teruggebracht tothet hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger ligt.   
 • Tweede examenkans mogelijk:  
  • Niet-periodegebonden evaluatie: herwerken van de werkstukken. Feedback bij niet-periodegebonden evaluatie: in afspraak met de verantwoordelijke lesgever.  
  • Periodegebonden evaluatie: mondeling examen 

 

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt. Er is kunnen maximum 10 studenten toegelaten worden voor deze micro-credential. Wees er dus snel bij!

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential management van de social profit sector

Beschrijving

Voor deze micro-credential moet je je inschrijven aan de Universiteit Gent. Klik hiervoor op deze link.