Seksuologie

D_A_22_23_SEK
Nederlands

Herinschrijvingsperiode

2-jarige opleiding i.s.m. de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en GHALL.

INSCHRIJVEN kan enkel via Ghent Health Academy for Lifelong Learning

De herinschrijving voor cursisten die naar jaar 2 gaan, loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021.

De Opleiding

Seksuologie - ingericht in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent - wil hulpverleners, bouwend op eigen vaardigheden en kennis, de theorie en in het bijzonder de praktijk van de seksuologie aanleren, en deze helpen ontwikkelen. Het is ook onze missie te voldoen aan de professionele standaarden voor een gekwalificeerde en onafhankelijke praktijk in de seksuologie.

We streven een evidence-based seksuologiepraktijk na - best passend voor elke, verschillende cliënt en context - met aandacht voor de integratie van de huidige kennis binnen het veld van de seksuologie, voor kritische reflectie over de onderzoeksliteratuur, voor de eigen klinische ervaring en de persoon als hulpverlener.

Het programma van de 2-jarige PEV Seksuologie bestaat uit 2 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule en een specialisatiemodule.

Elke les omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theorievorming, etiologie, overzicht van recent onderzoek, behandelrichtlijnen, ethische problemen etc), een klinisch gedeelte (aanleren en inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld d.m.v. rollenspel) en een gedeelte gesuperviseerde klinische praktijk waarin ook de persoonlijke vorming als seksuologisch hulpverlener aan bod komt.

Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen per jaar)

I..Basismodule (130u)

II.Specialisatie module (130u)

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:houders van

•een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie), of,

•een masterdiploma in de geneeskunde (alle afstudeerrichtingen arts), of,

•een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek)

•na bekwaamheidsonderzoek: toelating op basis van een master-of licentiaatsdiploma