Armoede en participatie

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. 

Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat in verschillende vormen en gedaanten voorkomt. In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren. Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten zijn daarbij van belang, maar vooral de uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van andere actoren.

Het opzet van deze permanente vorming is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd.

We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding die de vraag omvat naar een duurzame aanpak van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving.

Ook dit jaar organiseert de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent) samen met het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven) de Postacademisch Vorming Armoede en Participatie. Deze vorming is gericht op iedereen die inzicht wil verwerven inzake armoede en armoedebestrijding (zoals vrijwilligers, OCMW’s, lokale besturen, onderwijsactoren, enzovoort). In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in de armoedeproblematiek, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren.

Programma en praktisch. De lessen gaan door op maandagmiddag van 14 februari 2022 t.e.m. 30 mei 2022. Het gaat om een brede waaier aan thema’s. Het concrete programma vindt u hier. De lessen gaan vaak online door, met uitzondering van drie lessen die plaatsvinden in Leuven, Brussel en Gent (indien de coronamaatregelen dit toelaten).

LES 1 maandag 14/02/2022 van 12u30 tot 17u (in Leuven) Armoedebestrijding: een rechtenbenadering als referentiekader Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 2 maandag 21/02/2022 van 14u tot 17u (online) Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven

LES 3 maandag 7/03/2022 van 14u tot 17u (online) Armoede en voorschoolse opvang Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 4 maandag 14/03/2022 van 14u tot 17u (online) Niet-gebruik van sociale rechten: oorzaken, omvang en gevolgen, met praktijkvoorbeelden                                                   Wim van Oorschot, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

LES 5 maandag 21/03/2022 van 14u tot 17u (online) Armoede en maatschappelijke hulpverlening Koen Hermans, Centrum voor Sociologisch Onderzoek en LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven

LES 6 maandag 28/03/2022 van 12u30 tot 17u (in Interfederaal Steunpunt Armoede, Brussel) Armoede en klimaatverandering Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

LES 7 maandag 25/04/2022 van 14u30 tot 17u (online) Armoede en onderwijs Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijskunde, UGent

LES 8 maandag 2/05/2022 van 14u tot 17u (online) Armoede en samenlevingsopbouw Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 9 maandag 16/05/2022 van 14u tot 17u (online) Armoede en jeugdzorg Rudi Roose, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 10 maandag 23/05/2022 van 14u tot 17u (online) Armoede en gezondheidszorg Sara Willems, Vakgroep Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

Afsluitende lezing en documentaire voorstelling

Rabot 2: maandag 30/05/2022 van 14u-17u met aansluitende receptie (in Gent) Armoede en (sociale) huisvesting Pascal De Decker, Departement Architectuur, KULeuven, Sint-Lucas Brussel en Gent

Simon Allemeersch, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent en theatermaker, Lucinda Ra

Voorwaarden

De cursus staat open voor iedereen die interesse toont in de armoedeproblematiek en inzichten wil verwerven in armoedebestrijding. Cursisten die geen licentiaat/master psychologie of pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, master in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal beleid,..) zijn of geen houder zijn van een bachelordiploma in de studiegebieden van de sociale wetenschappen (gezondheid, onderwijs, sociaal werk,…) kunnen na een toelatingsgesprek worden toegelaten. Op basis van een beschrijving van je opleiding en job, en een korte motivatie (te sturen naar laurelise.robben@kuleuven.be) wordt dan beslist of er al dan niet een toelatingsgesprek nodig is. Door de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een reflectiepaper schrijven om hun getuigschrift te ontvangen. Het programma is een onderdeel van levenslang leren georganiseerd door de Universiteit Gent en de KULeuven. Indien aan alle voorwaarden is voldaan kunnen cursisten een getuigschrift ontvangen.

Inschrijven

Inschrijven is vanaf nu mogelijk door een mail te sturen naar laurelise.robben@kuleuven.be. In deze mail voegt u een beschrijving van uw opleiding en job toe, alsook een korte motivatie waarom u wil deelnemen aan deze vorming. De deelnemers moeten naast de inschrijving voor de opleiding (486,80 euro) zich ook officieel inschrijven als student van de KU Leuven (113,20 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven aan de UGent.

 

Vragen?

Meer informatie vindt u via onze brochure in bijlage en op onze website www.pev-armoede.be. U kan ons ook steeds contacteren via laurelise.robben@kuleuven.be.

 

Opleiding georganiseerd in samenwerking door

Universiteit Gent_Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen_Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

en

KU Leuven_Faculteit Sociale Wetenschappen_het Centrum voor Sociologisch Onderzoek. 

 

Troeven

• Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines.  • In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. • Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici uit binnen- en buitenland.

Duur van de opleiding

1 jaar, 2e semester

Locatie

KU Leuven / Universiteit Gent, online en on campus, met video-opnames. De lessen gaan voornamelijk online door, met uitzondering van 3 lessen. 

Inschrijvingsgeld

600 euro

Inschrijvingsprocedure

De deelnemers dienen zich naast de inschrijving voor de opleiding (486,80 euro) ook officieel in te schrijven als student van de KU Leuven (113,20 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook kosteloos inschrijven aan de UGent.