Aanmelden voor opleidingen in 23-24

Interesse in een postacademische opleiding?

Psychoanalytische Therapie vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de PEV “Psychoanalytische Begeleiding van Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” .Deze PEV heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de PEV “Psychoanalytische Therapie met Volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op vrijdag plaats. Meer info bij Lesley Van Hoey, via Lesley.VanHoey@UGent.be.

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is eveneens een voorwaarde.

Hoe kandideren? 

Kandidaten sturen hun aanvraag vanaf 1 april 2023 tot 10 juli 2023 via e-mail aan prof. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) met Lesley Van Hoey  (Lesley.VanHoey@UGent.be in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in analyse zijn).

De selectiegesprekken worden georganiseerd in de eerste helft van juli 2023. Kandidaten worden itgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping).

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Lesley Van Hoey zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent: https://dunantacademie.ugent.be/, instructies krijgt men hieromtrent van Lesley Van Hoey via e-mail.

Gedragstherapie Volwassenen

In het voorjaar 2023 starten de selectiegesprekken voor volgende therapieopleiding die start in het najaar. De opleiding Gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij volwassenen tot doel. De opleiding bestaat uit 73 studiepunten (resp. 17 in het 1ste jaar, 22 in het 2de jaar, 22 in het 3de jaar en 12 in het 4de jaar) en wordt gespreid over vier academiejaren. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie en gevallenstudies.

Doelpubliek: 

  • Licentiaten/masters in de psychologie, met afstudeerrichting klinische psychologie, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch psycholoog verkregen hebben;
  • Licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting orthopedagogiek, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante klinische praktijkervaring kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch orthopedagoog verkregen hebben;
  • Artsen/masters in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn bij volwassenen (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Hoe kandideren?

  • Deadline voor kandidaatstelling is 01/05/2023.
  • Stel je hier kandidaat via het online formulier

Gedragstherapie Kinderen en Jongeren

De opleiding Gedragstherapie Kinderen en Jongeren aan UGent start opnieuw in academiejaar 2024 - 2025. Je kan je vanaf voorjaar 2024 kandidaat stellen via dit platform.

Klinische psychodiagnostiek bij kinderen 

Stel je hier kandidaat via het online formulier. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Indien er minder dan 16 personen zich inschrijven wordt de opleiding niet gestart. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.950 per academiejaar. De deadline voor het insturen van jouw kandidatuur is 17 mei 2023.

Postgraduaat Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

Stel je kandidaat via het inschrijvingsformulier. De selectiegesprekken gaan door op donderdag 1, vrijdag 2 en vrijdag 9 juni 2023 in de namiddag. Wanneer je geselecteerd wordt om op gesprek te komen, ontvang je hierover later de details.