Aanmelden voor opleidingen in 23-24

Interesse in een postacademische opleiding?

Gedragstherapie Volwassenen

In het voorjaar 2023 starten de selectiegesprekken voor volgende therapieopleiding die start in het najaar. De opleiding Gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij volwassenen tot doel. De opleiding bestaat uit 73 studiepunten (resp. 17 in het 1ste jaar, 22 in het 2de jaar, 22 in het 3de jaar en 12 in het 4de jaar) en wordt gespreid over vier academiejaren. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie en gevallenstudies.

Doelpubliek: 

  • Licentiaten/masters in de psychologie, met afstudeerrichting klinische psychologie, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch psycholoog verkregen hebben;
  • Licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting orthopedagogiek, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante klinische praktijkervaring kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch orthopedagoog verkregen hebben;
  • Artsen/masters in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn bij volwassenen (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Hoe kandideren?

  • Deadline voor kandidaatstelling is 01/05/2023.
  • Stel je hier kandidaat via het online formulier

Gedragstherapie Kinderen en Jongeren

De opleiding Gedragstherapie Kinderen en Jongeren aan UGent start opnieuw in academiejaar 2024 - 2025. Je kan je vanaf voorjaar 2024 kandidaat stellen via dit platform.

Klinische psychodiagnostiek bij kinderen 

Stel je hier kandidaat via het online formulier. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Indien er minder dan 16 personen zich inschrijven wordt de opleiding niet gestart. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.950 per academiejaar. De deadline voor het insturen van jouw kandidatuur is 17 mei 2023.

Postgraduaat Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie

Stel je kandidaat via het inschrijvingsformulier. De selectiegesprekken gaan door op donderdag 1, vrijdag 2 en vrijdag 9 juni 2023 in de namiddag. Wanneer je geselecteerd wordt om op gesprek te komen, ontvang je hierover later de details.