Infoavond psychoanalytische Therapie vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Infoavond psychoanalytische Therapie vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief

Voor zowel de optie volwassenen alsook de optie Kinderen, Jongeren en Gezinnen

De vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie heet u welkom op deze infoavond. De organisatoren en lesgevers zullen toelichting geven bij de inhoud van de Permanente Vormingen en u zal over de mogelijkheid beschikken om vragen te stellen. Na de presentatie wordt er een gratis glas aangeboden en kan u in gesprek gaan met de lesgevers. De infoavond is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse voor een verdergezette opleiding in de psychoanalytische therapie of begeleiding.

Donderdag 15 Juni 2023 om 19u
FPPW, Campus Dunantlaan 2, Auditorium 4