Bemiddeling

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakte.

De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de Faculteiten Rechten UAntwerpen en UGent en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent samen met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars

Inschrijven voor aparte modules is mogelijk. De basismodule (of een gelijkwaardige opleiding) is vereist om een specialisatiemodule te kunnen volgen.

Basismodule bemiddeling (80 uur): van 22/9/2023 tot 26/1/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in familiezaken (54 uur): van 8/3/2024 tot 14/6/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in ondernemingszaken (40 uur): van 13/3/2023 tot 30/5/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in burgerlijke zaken (40 uur): van 13/3/2024 tot 22/5/2024

  • De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
  • Erkenning werd ook aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen.
  • De opleiding is erkend voor het Vlaams opleidingsverlof en voor het Brussels Betaald Educatief Verlof.

Meer info over de opleiding kan u ook hier terugvinden.

Inschrijven kan via de Gandaius Academy van de faculteit Recht en Criminologie. 

Register here

Bemiddeling

Beschrijving

Voor meer informatie over de opleiding en/of inschrijving in één of meerdere modules kan u terecht op de website van Gandaius Academy.

Register

Price
2.150,00 €