Micro-credential | Loopbaanplanning en -ontwikkeling

Loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntering nemen in de brede samenleving voor elkeen een steeds prominentere plaats in. Actuele tendensen, recente crisissen en noden stellen de arbeidsmarkt en het individu voor de meest uiteenlopende uitdagingen. Ben je op zoek naar antwoorden op vragen rond loopbaanpaden en transitie, groeiprocessen, jobinvullingen, talent management, enz.? Dan is deze micro-credential Loopbaanplanning en -ontwikkeling iets voor jou! 

In deze micro-credential Loopbaanplanning en -ontwikkeling komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Traditionele en recente theorievorming rond de verschillende fasen in de ontwikkeling van individuele loopbanen (beroepskeuze, loopbaantransities en vooruitgang, loopbaansucces, employability) 
   
 • Loopbaanvraagstukken analyseren, diagnoses stellen, mogelijke interventies voorstellen en presenteren 

 • Human capital vertalen naar individuele talenten en deze linken aan de noden van de arbeidsmarkt 

 • De verschillende tools die de loopbaanmanager kan aanwenden bij het oplossen van individuele en hedendaagse loopbaanvraagstukken (oriëntering, outplacement, loopbaan coaching, einde-loopbaan-vraagstukken)  

 • Assessment- en rapporteringsvaardigheden in de context van loopbaanplanning en coaching 

Bekijk de studiefiche

NA DE OPLEIDING KAN JE OF HEB JE 

 • Theoretische concepten rond loopbaanontwikkeling en planning relateren, kaderen en de implicaties ervan duiden  

 • Kennis over de recente ontwikkelingen in het vakgebied  

 • Kiezen uit een veelheid aan interventiemethoden en –technieken  

 • Loopbaanvraagstukken analyseren en gepaste diagnose- en interventiemethoden ontwerpen en ontwikkelen   

 • Reflecteren over de interactie tussen de psychologie en beleidsvraagstukken  

Wat is een micro-credential?

PRAKTISCH 

De lessen voor de micro-credential Loopbaanplanning en -ontwikkeling worden georganiseerd samen met de reguliere studenten van de Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid) en de Educatieve Master of Science in de gedragswetenschappen (afstudeerrichting psychologie). 

De hoorcolleges worden intensief en in een korte tijdsspanne georganiseerd, namelijk tussen eind maart en midden mei. Standaard worden de hoorcolleges opgenomen (tenzij een gastspreker hiervan afziet) zodat studenten de les op een ander en eigen gekozen moment kunnen herbekijken.  

Wanneer deze hoorcolleges doorgaan, wordt in de loop van het academiejaar gecommuniceerd.

Deze micro-credential gaat ook gepaard met een werkcollege van een halve dag waarvoor men zich in een specifieke groep gekoppeld aan een specifieke datum en tijdstip kan inschrijven. 

VOOR WIE 

 • Interesse in loopbaanplanning en -ontwikkeling
 • Bachelorsdiploma
 • Kennis van het Nederlands 

ONDERWIJSTAAL 

 • Nederlands 

EVALUATIE 

 • Niet-periodegebonden evaluatie: de student maakt een individueel werkstuk waarbij hij/zij de loopbaan van een persoon analyseert, concepten uit het theoretisch luik toepast, en hierover rapporteert. Aanvullend wordt een individuele opdracht voorzien die gekoppeld is aan de gastcolleges. 
 • Er is geen periodegebonden evaluatie, dit betekent dat er geen schriftelijk examen is tijdens de examenperiode. 
 • De eindscore op 20 wordt als volgt samengesteld: 
  • Individueel werkstuk rond een casus: 10 punten
  • Individuele opdracht gekoppeld aan gastcolleges: 10 punten 

 

 • In de lessen wordt er steeds vertrokken vanuit praktijkcases, waardoor deze micro-credential ook de kans biedt om in te zetten op het oefenen van assessment- en rapporteringsvaardigheden in de context van loopbaanplanning en coaching. Bovendien delen gastsprekers met ruime expertise hun kennis en ervaring in interactie met de studenten. Door de praktijkgerichte insteek, is deze micro-credential uitermate relevant voor de dagelijkse professionele praktijk en mensen die reeds werkzaam zijn in het bredere HR-werkveld.   
   
 • Idealiter is de deelnemer ingeschreven ten laatste bij de start van de eerste les. 

 

Register here

Micro-credential Loopbaanplanning en -ontwikkeling

Beschrijving

Inschrijven kan via deze link.