Breakthrough Breakfast

Breakthrough Breakfast

CESSMIR nodigt uit voor de vierde editie van ‘Breakthrough Breakfast’. Een ‘Breaktrough Breakfast’ start met een kopje koffie en een koffiekoek om daarna helemaal wakker te zijn voor de nieuwste onderzoeksbevindingen rond de sociale impact van migratie en vluchten.

Wat als je anderstalige cliënt/patiënt iemand meebrengt die tolkt? Inzichten uit een sociolinguïstisch onderzoek in een abortuscentrum

dr. Dr. Ella van Hest, postdoctoraal wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie & Centrum voor de sociale studie van Migratie en Vluchten (CESSMIR)

Wie migreert, komt mogelijk in een situatie terecht waarin de officiële of dominante taal niet overeenstemt met de eigen talenkennis. Wanneer iemand een beroep doet op de publieke dienstverlening, zoals tijdens een oudercontact, een bezoek aan de dokter, of een afspraak bij het OCMW, moet het taalverschil op een bepaalde manier overbrugd worden. Soms brengt een cliënt zelf iemand mee die de institutionele taal wel beheerst en die optreedt als tolk, bijvoorbeeld de partner, een familielid of andere naaste. Voor haar doctoraatsonderzoek deed Ella van Hest een linguïstisch-etnografische studie van een abortuscentrum en onderzocht ze de rol en impact van taaldiversiteit voor de manier waarop vrouwen aan hun abortuszorg kunnen deelnemen. In deze presentatie gaat ze dieper in op de gespreksdynamieken tijdens abortusconsultaties waarvoor cliënten zelf een ‘tolk’ meebrachten, in het bijzonder wanneer dit mannelijke partners waren, en staat ze onder meer stil bij het verband tussen de complexe spreekrollen die deze ‘tolken’ opnemen en de manier waarop de stem van de vrouw in de consultatie kan worden gehoord. Deze editie van het CESSMIR Breakthrough Breakfast is interessant voor iedereen die in hun werking in contact komt met anderstalige cliënten of die met deze vorm van tolken in aanraking komt.

Wim Van de Voorde, Coördinator LUNA abortuscentrum Gent

Sinds januari is Wim Van de Voorde coördinator van het LUNA abortuscentrum in Gent. Daarvoor werkte hij als Vlaams coördinator van 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, en als beleidsmedewerker voor Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Wim behaalde een educatieve master, een master in politieke wetenschappen, een master geschiedenis en een bachelor management. 

Programma:

09.00-09.30     Welkom en ontbijt

09.30-11.00      Onderzoek en Praktijk

Inschrijven via https://event.ugent.be/registration/tolken