De toekomst van de psycholoog

De toekomst van de psycholoog

Een symposium over de toekomst van de psycholoog in Vlaanderen met tal van nationale en internationale gerenommeerde experts.

Diverse maatschappelijke evoluties bepalen de toekomst van het beroep van psycholoog. We hebben nood aan kennis uit zowel praktijk als onderzoek om de geestelijke gezondheid van burgers, in al hun diversiteit, optimaal te kunnen versterken. Recente wetenschappelijke en toegepaste inzichten kunnen psychologen helpen om een ‘evidence-based’ praktijk vorm te geven. Dit kan onder andere door gebruik te maken van onderbouwde eHealth instrumenten, door te investeren in de therapeutische relatie en door rekening te houden met de specifieke noden van personen die zich aanmelden met een hulpvraag. Ook de maatschappelijke en sociale context waarin psychologen en cliënten zich bevinden speelt een cruciale rol.

Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan nieuwe trends en innovaties op vlak van geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We bieden boeiende presentaties over het huidige GGZ aanbod, besteden in het bijzonder aandacht aan de mentale gezondheid van jongeren en ouderen, en staan stil bij het thema van herstelgerichte zorg en psychose. Onderzoekers, psychologen, lokale en internationale experts krijgen het woord. Een niet te missen evenement!

PROGRAMMA

Het volledige programma vind je hier.

PRAKTISCH

Wanneer: Vrijdag 7 oktober
Locatie: Aula, Volderstraat 9, 9000 Gent.
Inschrijven via: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/toekomstpsycholoog
Organisatie: het IDC consortium PSYNC ‘Samenwerken voor Mentale Gezondheid’ (UGent) in samenwerking met de Gentse Alumni Psychologie en het IDC consortium GRAY.