Kandidaatstelling Psychoanalytische therapie of begeleiding Kinderen en jongeren 2024 - 2025

Toelatingsvereisten

Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma, komen mogelijks in aanmerking voor de PEV “Psychoanalytische Begeleiding van kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief” .Deze PEV heeft dezelfde inhoud en hetzelfde programma als de PEV “Psychoanalytische Therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans Perspectief”, en vindt eveneens telkens op donderdag plaats. Heeft u vragen hierover? Stuur dan een mailtje naar pevpat@ugent.be. 

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische ervaring voor aanvang van de opleiding. Het is vereist dat kandidaten ook tijdens de opleiding in het veld van de geestelijke gezondheidssector (voldoende intensief) actief zijn, hetzij via betaalde of vrijwillige tewerkstelling.

Hoe kandideren? 

  • Kandideren kan via dit online formulier vanaf 01/04/2024.
  • Deadline kandidaatstelling: 31 juli 2024

In deze kandidaatstelling upload je eveneens je CV (vooropleiding, deelname aan studiedagen, werkervaring…) en een motivatiebrief ten aanzien van de inrichter van de opleiding, Prof. Dr. Reitske Meganck. Bespreek in je motivatiebrief waarom je deze opleiding nu precies wil volgen, welke weg je reeds hebt afgelegd om je in de psychoanalyse te verdiepen en welke stappen je al dan niet ondernomen hebt in het starten met een eigen analyse.

Indien je hierover nog vragen hebt, gelieve ons te contacteren via pevpat@ugent.be

Meer info kan je terugvinden via de vakgroepwebsite of via het platform van Dunant Academie

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.

Officiële inschrijving gebeurt via de website van de Dunant Academie – het platform Levenslang Leren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent: https://dunantacademie.ugent.be/, instructies krijgt men hieromtrent via e-mail.

Contactgegevens
Adres

Huidige tewerkstelling
Werkadres
Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.