Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jongeren en hun context

Doelstellingen

De opleiding heeft de zelfstandige uitoefening van de psychotherapeutische hulp aan kinderen, jongeren en hun context als doel. Meer concreet betekent dit dat we deskundigen willen vormen die in staat zijn stoornissen, conflicten of moeilijkheden in cognitief of psychosociaal functioneren te verminderen of op te heffen. Op basis van enerzijds het cliëntgericht-experiëntieel en anderzijds het cognitief- gedragstherapeutisch kader wordt geleerd stoornissen of problemen te onderkennen, te analyseren en te begrijpen en om adequate methodes, technieken en interventies te kiezen en in te zetten. Spel-, creatieve en gedragstherapeutische methoden en technieken, mediatietherapie, gesprekstherapie en systemische interventies staan hierbij centraal. Systemische denkkaders worden gehanteerd voor het begeleiden van de context. Ontwikkelingspsychologische en psychodynamische denkkaders en werkwijzen als psychodrama methodieken, worden geïntegreerd. De opleiding betreft zowel kennis en attitudes als vaardigheden en technieken.

Informatie & kandidaatstelling

Een aanmeldingsformulier kan aangevraagd worden bij Ingrid.VandeWalle@uantwerpen.be . Tot uiterlijk 30 april 2023 kan een CV en gemotiveerd schrijven ingediend worden op bovenstaand e-mail adres.

Uitgebreide programma-informatie

Postgraduaat in de psychotherapie | Psychotherapie | Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)