Leerstoel 'Pelicano' over kinderarmoede

Stichting Pelicano engageert zich in kinderarmoedebestrijding

logo stichting Pelicano

Stichting Pelicano, opgericht in 2009, is een officieel erkende en onafhankelijke organisatie en ziet kinderarmoede als een vorm van sociale ongelijkheid. Met inzet van zorgpartners maakt Stichting Pelicano werk van duurzame ondersteuning om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en toekomstkansen te creëren voor kinderen en hun gezinnen omdat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen. Om die reden wil Stichting Pelicano via financiële steun goede omstandigheden creëren voor de kinderen om in op te groeien. Stichting Pelicano biedt aan meer dan 2800 kinderen en jongeren in België duurzame ondersteuning.

Leerstoel 'Pelicano' over kinderarmoede

Op dinsdag 4 oktober wordt aan de Universiteit Gent een Leerstoel 'Pelicano' over kinderarmoede geïnstalleerd.
Prof. Dr. Griet Roets werd voorgesteld als leerstoelhouder. Prof. Roets is verbonden aan de UGent als professor in de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.

Kinderarmoede wordt wereldwijd begrepen als een schending van kinderrechten, en vormt een hardnekkig en complex sociaal probleem. Kinderen en jongeren in armoedesituaties kunnen gebrekkig gebruik maken van bestaande maatschappelijke hulpbronnen en basisvoorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en een kwaliteitsvolle woonomgeving, jeugdhulpverlening, sociaal-culturele en vrije tijdsinitiatieven, kinderopvang, mobiliteit, publieke ruimte, ...). Kinderen en jongeren die opgroeien in armoedesituaties begrijpen bovendien vaak snel hoe armoede en sociale ongelijkheid zich reproduceert. Om te overleven leggen ze zich er vaak onopgemerkt op jonge leeftijd bij neer dat zij geen open toekomstperspectief hebben en hun dromen niet kunnen waar maken.

Ondanks de urgentie van de problematiek in België, bestaat er tot op heden onvoldoende onderzoek naar de hefbomen die nodig zijn om kinderarmoede te bestrijden in ons land. De Leerstoel biedt opportuniteit om kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe we maatschappelijke hulpbronnen moeten mobiliseren voor kinderen, jongeren en gezinnen om deze dynamiek te kenteren, en diepgaand inzicht te verwerven in hoe ze een open toekomstsperspectief kunnen ontwikkelen. Het onderzoek gaat ook na hoe professionals en vrijwilligers op alle diverse levensdomeinen deze machteloosheid en moedeloosheid kunnen ombuigen in verontwaardiging, hoop, en aspiraties voor de toekomst.

Over Griet Roets

Griet Roets (1977) heeft een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen en is momenteel hoofddocent Sociaal Werk. Haar onderzoeksinteresses omvatten sociaal werk, sociale ongelijkheden van armoede, handicap, geslacht, leeftijd, en plaats/ruimte, conceptualiseringen van burgerschap, sociaal-ruimtelijke perspectieven in sociaal werk, en kwalitatief onderzoek.

Programma

  • 19:00u Verwelkoming en dankwoord door Prof. Ann Buysse, Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent
  • 19:15u Dankwoord door Prof. Rik Van de Walle, Rector UGent
  • 19:25u Situering van het engagement van Pelicano door Jean-Luc Cottyn, grondlegger van de Stichting Pelicano
  • 19:35u Belang van het thema van de leerstoel voor de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek door Prof. Rudi Roose, Vakgroepvoorzitter
  • 19:45u Aanvaarding Leerstoel door Prof. Griet Roets, Leerstoelhouder
  • 20:00u De Voortmannen
  • 20:15u Receptie met hapjes

Praktisch

Dit event vindt plaats op dinsdag 4 oktober om 19u in de 'Oehoe' (Auditorium E1) op de campus van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, 9000 Gent.
Genodigden kunnen parkeren op de campus.

Beschikbaarheid voor interviews:

Info

Prof. Dr. Griet Roets
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
Griet.Roets@UGent.be

Cel Fondsenwerving Universiteit Gent
Tel. 09/264 83 31
Universiteitsfonds@UGent.be
https://universiteitsfonds.ugent.be/fondsenleerstoelen

Inschrijven

Inschrijven is noodzakelijk en kan via het formulier onderaan op deze website.