Seksuologie

De postgraduaatsopleiding Seksuologie is een tweejarige, wetenschappelijke opleiding voor actieve clinici die zich wensen te bekwamen in de praktijk van de sekstherapie.

Het algemene doel is om een universitaire opleiding aan te bieden aan klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen uit de klinische praktijk (geestelijke gezondheidszorg en aanverwante werkvelden) om de theorie en praktijk van de seksuologie en sekstherapie aan te leren en te ontwikkelen, verder bouwend op hun bestaande vaardigheden en kennis in hun huidig werkveld.

De doelstellingen van het postgraduaat Seksuologie zijn:

 • Een breed gamma aan evidence-based sekstherapeutische theorieën, modellen en interventies aanleren om een reeks aan seksuele zorgen en klachten, en aan seksualiteit gerelateerde fenomenen te kunnen behandelen. En dit binnen erg diverse doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking of op het autismespectrum)
 • Een multi- of interdisciplinaire samenwerking kunnen nastreven zowel tussen seksuologen met verschillende basisopleidingen, alsook met andere dan de eigen disciplines.
 • Het plannen, uitvoeren en integreren van autonome, creatieve en effectieve sekstherapeutische hulpverlening binnen het eigen specifieke werkveld.
 • Inzichten verwerven in het proces van (niet) veranderen van de cliënt (en diens systeem), en de verschillende onderdelen van de relatie seksuoloog-cliënt(systeem).
 • Onderzoek naar interpersoonlijke processen, invloed en context die klinisch toepasbaar is

De opleiding bestaat uit twee opleidingsjaren. Beide opleidingsjaren omvatten elk 20 ECTS (=studiepunten), de opleiding kent dus 40 studiepunten in totaal.

Nieuwe inschrijvingen zijn om de 2 jaar mogelijk. Een nieuwe editie start in september 2024.

Het postgraduaat bestaat uit 2 verplichte opleidingsjaren: een basisjaar en een specialisatiejaar.
Elk jaar omvat 5 vakken, die telkens als jaarvak georganiseerd worden.

Elk opleidingsjaar omvat:

 • een theoretisch gedeelte met aandacht voor theoretische concepten, modellen, onderzoek en evidence-based sekstherapeutische technieken.
 • een praktisch gedeelte met aanleren en oefenen van sekstherapeutische vaardigheden tijdens rollenspelen, de vertaling naar de klinische praktijk
 • een deel collectieve supervisie van de sekstherapeutische praktijk, en integratie van evidence-based handelen
 • een deel rond de persoonlijke vorming als sekstherapeut/seksuoloog met integratie van theorie, praktijk en reflectie als seksuoloog aan de hand van casussupervisie en observatie van de gesuperviseerde praktijk van cursisten, reflectie rond de sekstherapeutische relatie, portfolio, persoonlijk werk, en tussentijdse opdrachten

Alle opleidingsdagen (20 per jaar) gaan door op campus UZ Gent en omvatten klinische werkcolleges, vaardigheidstraining, supervisie en seminaries. Aanwezigheid op alle lesactiviteiten is verplicht. Onder voorbehoud van wijzigingen gaan de lessen door op donderdagnamiddag.

De onderwijstaal is Nederlands, maar studenten moeten in staat zijn om wetenschappelijke artikels in het Engels te verwerken. 

Deze opleiding is in samenwerking met Dunant Academy (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen).

Ter info: Deze opleiding bestaat al enkele jaren, maar sinds 2024 is dit officieel een postgraduaat! Dezelfde expertise en kwaliteit, maar een nog sterkere erkenning.

Contact

Voor meer informatie of bij interesse in de opleiding kan u contact opnemen met prof. dr. Guy T'Sjoen door een e-mail te sturen naar centrumsege@uzgent.be 

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Postgraduaatsopleiding seksuologie

Beschrijving

Inschrijven doe je per jaar en kan pas na het doorlopen van de selectieprocedure.

De kostprijs bedraagt 2400 euro per opleidingsjaar

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen (1) ofwel in het bezit te zijn van één van onderstaande masterdiploma’s, (2) ofwel te beschikken over een masterdiploma op basis waarvan ze een job uitoefenen waarin ze reeds minimaal vijf jaar een klinisch therapeutisch mandaat hebben bekleed.

 • een masterdiploma Psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie) (of equivalent diploma van de oude structuur, optie: klinische psychologie)
 • een masterdiploma Geneeskunde (of equivalent diploma van de oude structuur)
 • een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting klinische orthopedagogiek en disability studies)  (of equivalent diploma van de oude structuur, optie: orthopedagogiek)

Toelating gebeurt op basis van bekwaamheidsonderzoek. 

Interesse?

 • Stuur zo snel mogelijk je kandidatuur met CV en motivatiebrief naar centrumsege@uzgent.be Het formulier tot kandidaatstelling vind je bovenaan deze pagina.
 • De stuurgroep voert een eerste selectie uit op basis van diploma, motivatie en het werkzaam zijn met klinisch therapeutisch mandaat.
 • Uitnodiging tot selectiegesprek. Selectiegesprekken gaan door op 6 mei en 17 juni 2024..
 • Wanneer je goedkeuring krijgt om te starten kan je vanaf 1 augustus het administratieve inschrijvingsproces doorlopen via Oasis.

 

Opmerkingen
 • De opleiding gaat pas door wanneer er minstens 15 en maximaal 18 deelnemers geselecteerd en ingeschreven kunnen worden.
 • Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde vakken kunnen voor de aanvang van de opleiding schriftelijk gericht worden aan de opleidingscoördinator.
 • Een nieuwe inschrijving is om de 2 jaar mogelijk. Eerstvolgende editie is september 2024. 

Seksuologie jaar 2 (herinschrijving)