Gedragstherapie volwassenen

Aanmelden voor academiejaar 2024 - 2025

  • Stel je kandidaat via het online formulier voor gedragstherapie volwassenen (zie bovenaan via "Aanmelden voor opleidingen in 24-25")
  • Deadline voor kandidaatstelling is 30/04/2024

Info

De opleiding gedragstherapie volwassenen heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij volwassenen tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk. 

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie voor volwassenen leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.

Deze permanente vorming "Gedragstherapie volwassenen" wordt over vier academiejaren gespreid en bestaat uit de volgende onderdelen : theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie en gevallenstudies.

 

Het programma van de opleiding vind je terug in bovenstaande infofolder.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en voor KMO-portefeuille.

Getuigschrift:

Er wordt door de Universiteit Gent een getuigschrift van de opleiding “Gedragstherapie volwassenen” afgeleverd, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en mits positieve beoordeling van de supervisie, de leertherapie en de twee gevallenstudies in jaar 1 en 3. Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden (individueel gesprek in jaar 2 en jaar 4).

Toelatingsvoorwaarden

* licentiaten/masters in de psychologie, met afstudeerrichting klinische psychologie, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch psycholoog verkregen hebben;

* licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting orthopedagogiek, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante klinische praktijkervaring kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch orthopedagoog verkregen hebben;

* artsen/masters in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn bij volwassenen (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren. Kandidaatstelling voor eenzelfde cyclus is slechts mogelijk bij 1 universiteit (UGent of KU Leuven).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Gedragstherapie volwassenen jaar 1

Beschrijving

De selecties voor het nieuwe academiejaar zijn afgerond. Enkel wie geselecteerd werd, mag voor deze opleiding inschrijven.
Het inschrijvingsgeld vanaf academiejaar 2024 - 2025 voor jaar 1 bedraagt 2.800,00 euro. 

De volgende cyclus (2025-2029) zal starten eind september 2025. Kandidaatstelling is mogelijk tot 15/04/2024.

Gedragstherapie volwassenen jaar 2

Beschrijving

Inschrijven voor het tweede jaar van de opleiding is enkel mogelijk voor wie geslaagd was in het eerste jaar.

Gedragstherapie volwassenen jaar 3

Beschrijving

Inschrijven voor het derde jaar van de opleiding is enkel mogelijk voor wie geslaagd was in het tweede jaar.

Gedragstherapie volwassenen jaar 4

Beschrijving

Inschrijven voor het vierde en laatste jaar van de opleiding is enkel mogelijk voor wie geslaagd was in het derde jaar.

Iedere cursist dient volgens eigen interesse 2 verdiepingsmodules van elk 3 workshops te volgen, te kiezen uit het aanbod van Dunant Academie UGent en Continuo KU Leuven.