Revisit the professors: lezing door emeritus Prof. Johan Mertens

Na een verplichte onderbreking van onze activiteiten omwille van corona komt GALOP (de alumnivereniging van afgestudeerden Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk van de UGent) met een nieuwe concept ‘Revisit the professors’, waarin we een aantal oud-professoren aan het woord laten die nog steeds een relevante en kritische kijk hebben op de samenleving en het pedagogisch werkveld.

De eerste emeritus die we in deze reeks opvoeren is prof. dr. Johan Mertens, bioloog en ecoloog en jarenlang een zeer geliefd lesgever in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen met vakken als ‘Biologische basis van gedrag’ en ‘Gedragsecologie. Johan Mertens is nog steeds erg scherp van geest en volgt de recente literatuur op de voet. Als begenadigd lesgever beschikt hij over de gave om complexe materie voor een breed publiek toegankelijk te maken. In zijn recent verschenen boek ‘Het patriarchaat op de schop: een ecologisch perspectief’ gaat hij in op één van de ziekten van deze tijd: bezit en macht, waaraan vooral mannen gevoelig zijn. Nochtans steekt dit schril af tegen de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in traditionele samenlevingen en had de wereld er helemaal anders kunnen uitzien. Mertens’ conclusie is dan ook duidelijk: het eeuwenoude patriarchaat moet er aan geloven.

Tijdens een heldere en meeslepende uiteenzetting zal Johan Mertens ingaan op het ontstaan en de gevolgen van het patriarchaat en waarom het anders kan/moet. Aansluitend wordt hij van weerwoord gediend door prof. Maria De Bie, sociologe en professor sociale agogiek en jarenlang verbonden aan de vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek van de UGent. Ook prof. Kris Rutten, huidig lesgever van het vak ‘Antropologie’, de opvolger van het vak van Johan Mertens in het curriculum, zal zijn visie op deze maatschappijvorm delen. Aansluitend is er mogelijkheid om met de auteur in gesprek te gaan en het boek aan te kopen.

Programma

19u: Onthaal en verwelkoming
19u30: Lezing 'Het patriarchaat op de schop' door em. Prof. Johan Mertens
20u45: Reflecties en vragen door em. Prof. Maria De Bie en Prof. Kris Rutten
21u15: Netwerkreceptie aangeboden door GALOP

Locatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Auditorium 4, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

Kostprijs

Gratis, maar inschrijven verplicht

Meer info en inschrijven kan via deze link.