Symposium Autisme

Autisme 12771 dagen na Rain Man: tijd voor een nieuw script!?

SymposiumSIG

Bijna 35 jaar geleden verscheen de film Rain Man in de bioscoop. De film won vier Oscars en werd een groot kassucces. Hij maakte het grote publiek vertrouwd met het “fenomeen” autisme. De figuur Raymond stelde het toen overheersende beeld over autisme bij: hij kon immers praten en beschikte over uitzonderlijke rekenvaardigheden. Maar tegelijkertijd installeerde hij een nieuw eenzijdig, stereotiep beeld, dat van de “autistische savant” met bijzondere talenten. In zowat de helft van de series en films die na Rain Man werden gemaakt, werd een vergelijkbaar personage opgevoerd. Vandaag zijn er nog altijd mensen die denken dat iedereen die autisme heeft in één oogopslag 246 tandenstokers kan tellen. Rain Man redde het overigens niet in de buitenwereld en keerde terug naar zijn residentiële instelling. Een triest en pessimistisch einde. 

Het script van Rain Man is niet meer up to date. Onze nieuwe scripts omvatten termen als autismevriendelijkheid, (neuro-)diversiteit, kwaliteit van leven, verantwoorde zorg, vroegtijdige interventie en evidencebased begeleiding. Ze zijn echter niet bestemd voor een film, maar voor het echte leven. Ze worden gebaseerd op input van vele stakeholders, in de eerste plaats de autismegemeenschap, maar worden ook gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek. 

Sig en de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen (o.l.v. prof. dr. Herbert Roeyers) van de Universiteit Gent slaan opnieuw de handen in elkaar en stellen je nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen voor. We presenteren de eerste resultaten van enkele grootschalige studies en doen een poging om de brug te maken tussen wetenschap en praktijk, vanaf de babytijd tot in de volwassenheid. Op die manier hopen we samen met de deelnemers niet alleen verder bij te dragen aan een nieuw script, maar ook en vooral aan de daadwerkelijke realisatie ervan.

Line-up programma

 • Welkom door burgemeester Dirk De fauw, Stad Brugge
 • De TIARA-studie: de kroon op het werk? (prof. dr. Herbert Roeyers)
 • Wat motiveert kleuters met autisme? (dr. Ellen Demurie)
 • Maken we niet te veel spel van spel? (Floor Moerman)
 • "Autos" en Autisme: een focus op zelf (dr. Annabel Nijhof)
 • Autisme: een stoornis of een natuurlijke variatie? (prof. dr. Roeljan Wiersema) 
 • Het ImPACT-programma voor ouders van een kind met autisme: van onderzoek naar praktijk (dr. Sara van der Paelt)
 • Geen koelkasten of lege forten: wat we wél weten over ouder-kindinteractie in de context van autisme (prof. dr. Petra Warreyn)
 • Wat na de kleutertijd? Een multi-informant perspectief op het functioneren van kinderen en jongeren met (een verhoogde kans op) autisme (Fieke Vlaeminck) 
 • Zie jij wat ik zie? Gelijkenissen en verschillen tussen hoe volwassenen met en zonder autisme de sociale wereld waarnemen (dr. Emiel Cracco)
 • Zitten we op dezelfde golflengte? Sociale interactie tussen personen met autisme (Hannah De Laet)

PRAKTISCH

 • Wanneer? do 30 november 2023 (9.30 uur - 16.45 uur)
 • Waar? Concertgebouw Brugge ('t Zand 34)
 • Early bird prijs (tot 31/7/2023): 145 euro (125 euro voor Sig-participanten en studenten)
 • Prijs vanaf 1/8/2023: 180 euro (160 euro voor Sig-participanten en studenten)

Download hier de flyer (A4 PDF)
 

Speciale inschrijvingsregelingen

Accreditering voor artsen aangevraagd.

Accreditering voor kinesitherapeuten bij Pro-Q-Kiné.